สารบัญ "อ่าน BOOK เขียน BLOG" ที่อยากให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันครับ


2020-02-10_บทความชุด "ฉันอ่าน" ตอนที่ 6 นั่งดูรางวัลออสการ์ หนังเรื่อง Parasite ที่ได้รางวัล 3 ออสการ์เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าฟุ้งซ่านถึงสกุลเงินไทยในสมัยโบราณ @ 10 กุมภาพันธ์ 2563: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆะบูชา ตรงกับวันประกาศผลรางวัลออสการ์ แน่นอนว่าแอบปลื้มว่า คุณแก้ม ได้มาร้องเพลง FROZEN 2 ภาคภาษาไทย (https://www.youtube.com/watch?v=wEXxXiJRm7I) จากทั้งหมด 10 ภาษาด้วย บวกกับทึ่งที่หนังเรื่อง Parasite จากเกาหลีได้ถึง 4 รางวัลออสการ์ ทั้ง "ภาษาไทย" ทั้งการสื่อความหมายของ 2 ครอบครัวจากหนังเรื่อง Parasite ที่แสดงถึงการแบ่งชั้นวรรณะในสังคมเกหลี (https://www.youtube.com/watch?v=Y2XkgNlmTMQ) ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างแทบจะเหมือนกันทุกชนชาติในอดีตสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน เชื่อมโยงกับในสมองที่กำลังสนใจเรื่องความสัมพันธ์ของ จีน-ไทย-พม่า พอเขย่ารวมกัน .....อ่านต่อ

2020-01-29_บทความชุด "ฉันอ่าน" ตอนที่ 5 ชื่อว่า "เจ้าพระยา" มาจากไหน และการขุดคลองลัดอ้อมเกร็ด ลัดแม่น้ำเจ้าพระยา @ 29 มกราคม 2563สวัสดีครับทุกท่าน ในตอนที่ 5 นี้ เรื่องแรกที่อยากแบ่งปัน คือ ที่มาของชื่อแม่น้ำ "เจ้าพระยา" ว่ามาจากไหน เนื่องจากระหว่างที่อ่านเรื่องการขุดคลองลัดอยู่นั้น ในเว็บไซต์มีข้อมูลที่แสดงค่อนข้างมากคือ การถกเถียงเรื่องชื่อของแม่น้ำเจ้าพระยา ว่ามีที่มาอย่างไร มีการกล่าวถึงเจ้าพระยา 4 ท่าน หรือเรียกว่า "สี่เจ้าพระยา" ก็ตกไปเพราะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมา แต่ที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ วิธีการเรียกปากแม่น้ำที่ลงสู่ทะเล แล้วนำมาใช้เป็นชื่อเรียกของแม่น้ำแทน เช่น บริเวณทางออกของแม่น้ำบางปะกง เป็นอำเภอบางปะกง จึงเรียกว่า "แม่น้ำบางปะกง" หรือเช่นทุกวันที่ที่ใช้กันอยู่ คือ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง .....อ่านต่อ

2020-01-17_บทความชุด "ฉันอ่าน" ตอนที่ 4 ทำไมต่างชาติถึงต้องมาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา และการขุดคลองลัดอ้อมนนท์ ลัดแม่น้ำเจ้าพระยา @ 17 มกราคม 2563สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 4 ผมต้องแจ้งทุกท่านว่า มันอดใจไม่ไหว ที่คงต้องแทรกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สอดรับกับเรื่องการขุดคลองลัด ในช่วงต้นของบทความจึงอยากพาทุกท่านย้อนดีตกับคำถามว่า ทำไมต้องขุดคลองลัดเพื่อให้เรือสำเภาถึงพระนครเร็วขึ้น ทำไมเรือสำเภาของต่างชาติทั้งฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกถึงต้องมาเทียบท่าค้าขายที่กรุงศรีอยุธยา ทั้งๆ ที่อยู่ลึกเข้ามาจากปากอ่าวเป็น 100 กิโลเมตร จะเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกัน ก็เพราะเรือสำเภาต้องมาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์แต่ละยุค จึงต้องมีการขุดคลองลัดเพื่อให้เรือสำเภาใช้เวลา .....อ่านต่อ
2020-01-16_บทความชุด "ฉันอ่าน" ตอนที่ 3 การขุดคลองลัดบางกอก ลัดแม่น้ำเจ้าพระยา @ 16 มกราคม 2563สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับตอนที่ 3 นี้ ผมอยากลงรายละเอียดของต้นเหตุของการขุดคลองอีกสักนิด (ส่วนแนวคิดการเขียนบทความชุด "ฉันอ่าน" และภาพรวมใหญ่ของการขุดคลองที่มีผลต่อการเปลี่ยนเส้นทางการเดินของแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถอ่านย้อนหลังได้) เมื่อปี พ.ศ.2065 ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ได้มีการขุดคลองลัดบางกอก (ใรปัจจุบันคือ บริเวณปากคลองบางกอกน้อย เชื่อมทะลุปากคลองบางกอกใหญ่) หรือกว่า 500 ปีผ่านมาแล้ว อีก 16 ปีต่อมา (พ.ศ.2081) ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ทรงให้มีการขุดคลองลัด เชื่อมคลองบางกรวยบริเวณวัดชลอตัดตรงเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ .....อ่านต่อ

2020-01-15_บทความชุด "ฉันอ่าน" ตอนที่ 2 การขุดคลอง (สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา) @ 15 มกราคม 2563สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับที่มาต้นเหตุของการพิมพ์บทความ "ฉันอ่าน" ที่มาจาก "ความสงสัยรวม" ผมอารัมภบทไปแล้วในตอนแรก สำหรับตอนที่ 2 นี้ ผมขอท้าความถึงบทความที่ได้ไปทำบุญขึ้นปีใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ว่าทำให้ผมพึ่งทราบว่า คลองอ้อมนนท์ คือ แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า และมีการขุดคลองตรงบริเวณปากคลองอ้อมนนท์ ลัดตรงมาถึงวัดเขมาภิรตาราม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากว่า 400 ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้ำเป็นเช่นปัจจุบันนี้ แน่นอนว่านอกจากผมพึ่งรู้เรื่องนี้ ทำให้ได้คำตอบอีกหลายเรื่องตาม ซึ่งจะได้พิมพ์แทรกในบทความแต่ละตอนต่อไป อีกมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้ .....อ่านต่อ

2020-01-14_บทความชุด "ฉันอ่าน" ตอนที่ 1 ต้นเหตุของการพิมพ์บทความชุด "ฉันอ่าน" @ 14 มกราคม 2563สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความชุด "ฉันอ่าน" จะถูกนำเผยแพร่ 2 เว็บไซต์ คือ https://booktoblog.blogspot.com/  และ http://preedanoikendezu.blogspot.com/ แต่ผมจะพิมพ์เนื้อหาหลักในเว็บ "อ่าน Book เขียน Blog" เนื่องจากมี 2 อารมณ์ในบทความคือ เกิดจากการอ่าน แต่รวมการใส่อารมณ์ ความคิดส่วนตัวในลักษณะการวิเคราะห์เข้าไปด้วยครับ คราวนี้เรามาถึงต้นเหตุจริงๆ ของการนำเสนอบทความชุดนี้ สืบเนื่องจาก ส่วนตัวเป็นคนขี้สงสัย สงสัยแล้วก็มักหาคำตอบ เช่น ชอบถาม หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจนได้คำตอบ นั่นคือ .....อ่านต่อ


238: "เส้นทางคู่ขนานที่มาบรรจบกัน" ตอนที่ 68: พาครอบครัวทัวร์ทำบุญรับปีใหม่อิงประวัติศาสตร์ 2563 เมื่อ 1 ม.ค.63เริ่มต้นตอนเช้าที่ไหว้พระที่บ้าน สวดมนต์ข้ามปี ไหว้เจ้าที่หน้าบ้าน ไหว้พระภูมิของหมู่บ้าน จากนั้นภรรยาเตรียมขนมที่พร้อมเจอใครก็สามารถให้ทานได้เลยทันที ประมาณ ๑๒.๓๐ น. น้องคนขับรถมาถึง ขับรถถึงทางออกหน้าทางเข้าออกหมู่บ้าน ให้ของขวัญปีใหม่กับ รปภ. ก่อนเลย ตั้งแต่เช้าถึงเย็นยังไม่สามารถไปหาอาม้า (คุณแม่) ได้ คงต้องรอเย็นๆ ครับเพราะอาม้าไปทำบุญตั้งแต่เช้าครับ .....อ่านต่อ

อ่าน "กาลานุกรม": ตอนที่ 1: ในชีวิตจริงการจะใช้ชีวิตก็ควรต้องเตรียมต้นทุนให้กับชีวิตเหมือนกันครับ: สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง แม้แต่ชื่อก็จำไม่ได้ แต่วลีเด็ดในหนังสือเล่มนั้น ผมกลับจำขึ้นใจว่า "มนุษย์กำลังเจริญสู่ความหายนะ" เนื้อหาก็จะนำให้เราเข้าใจไปในทิศทางถึงความเป็นไปของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเชื่อมโยงอดีต บรรพบุรุษ เทคโนโลยี และอนาคต ให้สอดคล้องกัน เรียกว่า อ่านแล้ววางไม่ลง ม้วนเดียวจบ และผมก็เชียร์ให้คนรอบข้างอ่าน ยัดเยียดให้คนรอบข้างยืมไปอ่าน จนปัจจุบันสูญหายไปแล้ว มีหนังสอหลายเล่มที่ .....อ่านต่อ

อ่าน "คิดค้นไว" QUICK INNOVATION เพื่อรู้แล้วทำได้: ทุกตัวอักษรมีความหมาย เหมือนหนังสือสรุปความรู้ครับ ตอนที่ 1/2: สวัสดีครับเพื่อนๆ คงต้องเริ่มจากเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 ผมได้ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตามคำชักชวนของพี่กุล หรือ คุณศณพงษ์ ธงไชย ที่ได้รู้จักกันสักระยะหนึ่งแล้ว เวลาที่พูดคุยกับพี่กุล แล้วจะเพลินมาก หมายถึง ผมมีความรู้สึกว่า เวลาพูดคุยด้วยแล้วเราได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ในคำพูด หรือเราสามารถคิดต่อยอดจากคำพูด จากการคิดตามได้ตลอดเวลา ดังนั้นหากได้คุยกันแล้ว จะเจอหน้าพบกันก็ดี หรือคุยทางโทรศัพท์ ก็จะใช้เวลานานมาก .....อ่านต่อ

อ่าน "CM49 จากเสาเข็ม ถึงหลังคา": เพียงเฉพาะเนื้อ "อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์" ก็น่าสนใจมากๆ แล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆ ผมหายไปนานเลย ยังคงมีหนังสือที่ได้อ่านแล้วจำนวนมากที่อยากนำมาแบ่งปัน แต่ว่างานยุ่งมากนะครับ รวมถึงเรื่องการเรียนปริญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่ ม.กรุงเทพ ด้วยครับ สำหรับบทความนี้จึงอยากนำหนังสือเล่มหนึ่งมารีบแบ่งปัน เนื่องจากเป็นหนังสือที่ไม่ได้เป็นเชิงวิชาการมากเกินไป อ่านแล้วเหมือนดูรายการทีวี อ่านสบายๆ หนังสือ "CM49 จากเสาเข็ม ถึงหลังคา" ของบริษัท CM49 .....อ่านต่อ

อ่าน "คาถาชีวิต" และ "พุทธวจน ปฐมธรรม": ที่คิดว่าอาจจะไปสะกิดต่อความคิดของเพื่อนๆ ได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ ครั้งนี้เป็นบทความพิเศษนิดนึง ด้วยเวลาที่มีไม่มาก จึงขอเขียนถึงหนังสือทีเดียว 2 เล่ม คือ "คาถาชีวิต" และ "พุทธวจน ปฐมธรรม" จากผู้ใหญ่ที่ผมเคารพ 2 ท่าน หนังสือคาถาชีวิต ของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ผมได้รับจากคุณดวงพร อิฐรัตน์ ข้าราชการบำนาญสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท ที่ผมร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยในระยะหลัง พร้อมกับแยมทาขนมปังที่แถมากับหนังสือ อันที่จริงแล้วหนังสือทุกเล่มของคุณวิกรม ผมเคยตั้งใจว่าจะไม่อ่าน จนกว่าผมจะประสบความสำเร็จเสียก่อน .....อ่านต่อ
กับหนังสืออีกเล่ม คือ "พุทธวจน ปฐมธรรม" ที่ผมได้รับจากอาจารย์ธีระ เจ้านายเก่าของผมที่เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ที่เป็นผู้ให้โอกาสผมมากมายในการทำงาน พิสูจน์ตัวเอง และค้นหาจินตนาการ ในการเป็นนักการตลาด ในระยะหลังท่านศึกษาธรรมะมากขึ้น จึงได้แนะนำสิ่งดีๆ ให้ผมมาตลอด ปีนี้อาจารย์ให้หนังสือผม 4 เล่ม พร้อมซีดี เป็น "พุทธวจน" ทั้งสิ้น โดยท่านเอาเล่ม "ปฐมธรรม" วางไว้บนสุด และแนะนำให้ผมอ่านก่อน ท่านบอกผมว่า อ่านแต่คำพูดของพระพุทธเจ้า แล้วใช้ปัญญาคิด ไตร่ตรองเอง ผมตื่นมาเช้าวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันครู จึงตั้งใจที่จะอ่านหนังสือบางส่วน และระลึกถึงคุณครู และลงมือพิมพ์บทความถึงโฆษณาเชิดชูเกียรติคุณครูของเซเว่น .....อ่านต่อ

อ่าน "คำจีนสยาม" : หนังสือประวัติศาสตร์ภาษาที่น่าสนใจมาก อ่านเพลิน ได้ความรู้มากมาย : สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมไม่ได้อัพเดทบทความการอ่านหนังสือ มานานเกือบ 1 ปี อันที่จริงแล้วก็ได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก แต่เวลาที่จะพิมพ์มีน้อยลง จากหลายสาเหตุ รวมถึงการที่ได้มีโอกาสรับทุนเรียนปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการออกแบบภายใน ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย ผมทิ้งการเรียนมานานจึงหนักสำหรับคนอายุ 40 ปี แต่เมื่อมาเรียนแล้วกลับชอบมาก จึงตั้งใจมากๆ ครับ .....อ่านต่อ


อ่าน "การ์ตูนสิงห์ผจญเพลิง" : หนังสือการ์ตูนที่มันส์สุดๆ ตื่นเต้นเร้าใจ ได้ความรู้ด้านการผจญเพลิง : สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้นำเอาการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชอบมากๆ อีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์มาซาฮิโตะ โซดะ มาแนะนำ เพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากๆ ครับ เนื้อหาด้านความรักก็น่าติดตามมากๆ ครับ ทั้งความรักที่ตัวพระเอกมีต่ออาจารย์สาวในสมัยชั้นมัธยม ที่ต้องบอกว่าถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม รวมทั้งความรักแบบปลื้มพระเอกของรุ่นน้องที่ได้ใช้ความพยายามแล้ว .....อ่านต่อ


อ่าน "X Book" : จุดเปลี่ยนของชีวิตในวัยเรียนสมัยมัธยม : สวัสดีครับเพื่อนๆ ตอนนี้ประมาณ ตี 1 ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ในขณะที่ตัวผมยังเป็น "ว่าที่ผู้ประสบภัย" อยู่ในบ้าน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องอยู่ในภาวะมหาอุทกภัย 2554 ที่ต้องยอมรับว่า หนักหนาสาหัสเอาการทีเดียว 42 วันผ่านมาแล้วในภาวะนี้ เกิดเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจในยามยาก แต่ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า ผมเป็นเครื่องจักรทำงานอยู่แล้วครับ ทำจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องหยุด ซึ่งคงอีกไมานานแล้ว สัญชาตญาณส่วนตัวบอกผมอย่างนั้น เพื่อนๆ อาจจะงงๆ ว่าทำไมผมถึงเกริ่นแบบนั้น .....อ่านต่อ


อ่าน "การ์ตูนสิงห์นักปั่น" : หนังสือการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในวัยรุ่นครับ : สวัสดีครับ เพื่อนๆ ผมเคยได้บอกเพื่อนๆ แล้วว่า ถ้ามีโอกาสจะแนะนำหนังสือเก่าๆ ที่เคยอ่านแล้วชอบ มาฝากเพื่อนๆ จึงอยากจะขอเล่าท้าวความเก่าให้ฟังแบบสั้นๆ ว่า ในวัยเด็กจนถึงวัยทำงานในช่วง 5 ปีแรกนั้น ผมจะอ่านหนังสือการ์ตูนเป็นจำนวนเยอะมากๆ ครับ อ่านทุกค่าย ทั้งการ์ตูนญี่ปุ่น ขายหัวเราะ การ์ตูนฮีโร่ การ์ตูนไทย (แบบเล่มบางๆ) การ์ตูนจากแถบยุโรป ที่มักเป็นประวัติศาสตร์ หรือบุคคลสำคัญ การ์ตูนจีน เช่น สามก๊ก คือ ขอให้มีภาพวาดประกอบเป็นใช้ได้ครับ โดยแลกกันอ่านกับเพื่อนสนิทผมอีกคน .....อ่านต่อ


อ่าน "เมื่อเวรกรรม ไล่ล่า.....ดาราดัง" : ผมอ่านเล่มนี้จบ ได้อารมณ์มากครับ ทำให้ผมเริ่มเขียนบทความประวัติของตัวเองทันที : สวัสดีครับเพื่อนๆ ไม่บ่อยครั้งนักที่ผมจะอ่านประวัติของดาราดัง จากพ็อคเก็ตบุ๊ค ที่มีขายทั่วไป เพราะผมมักไม่ค่อยสนใจชีวิตมายาของดาราสักเท่าไหร่ แต่เป็นเพราะว่า ผมสนใจชีวิตของคน 2 คนที่ชื่อ คุณนพพล โกมารชุน และ คุณปรียานุช ปานประดับ ในประเด็นของความรัก ก่อนที่ผมจะอ่านหนังสือ "เมื่อเวรกรรม ไล่ล่า.....ดาราดัง" ผมจินตนาการไปว่า ผมควรได้คำตอบถึงรูปแบบความรักของคนทั้งสอง และข้อเท็จจริงเรื่องสุขภาพของคุณปรียานุช และหลังจากที่ผมได้พบตัวจริงของคุณปรียานุช เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2554 ที่ B2S ศูนย์การค้า Central World ราชประสงค์ ทำให้รู้ว่าเธอจะมาเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ .....อ่านต่อ

อ่าน "Marketing on Facebook" : เพิ่มความรู้และใช้ในการอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้คนพิการ และผู้สูงอายุ @ พิมพ์เมื่อ 5 กันยายน 2554 : สวัสดีครับ เพื่อนๆ บทความนี้ผมขอแนะนำหนังสือ"Marketing on Facebook"ของสำนักพิมพ์ Think Beyond Book ที่ผมได้อ่าน เพื่อเป็นการเสริมความรู้ ที่ตัวเองพอมีอยู่บ้างเล็กน้อยในการใช้งาน Facebook และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมคอมพิเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม และ 7 กันยายน พ.ศ.2554 ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 Central World ส่วนตัวที่ผมเลือกหนังสือเล่มนี้ เพราะว่า มีเนื้อหาสาระในระดับของผู้เริ่มต้นได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยหรือมากเกินไป อ่านเข้าใจง่าย เหมือนเราอ่านหนังสือการ์ตูน .....อ่านต่อ


อ่าน "อะไรขายดีในอินเตอร์เน็ต" : เพิ่มความรู้และใช้ในการอบรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้คนพิการ และผู้สูงอายุ @ พิมพ์เมื่อ 20 สิงหาคม 2554 :สวัสดีครับ เพื่อนๆ สำหรับบทความในบล็อกนี้ผมห่างหายไปนาน และมีหนังสือที่ได้อ่านแล้วเกือบ 20 เล่ม มัวแต่ทำภารกิจอื่น จึงไม่มีเวลาอัพเดทบทความ แต่สำหรับหนังสือ"อะไรขายดีในอินเตอร์เน็ต" นั้น ผมต้องรีบพิมพ์บทความ เนื่องจากมความสำคัญ 2 ข้อ คือ ผมได้นำเป็นตัวอย่างของการที่มีความรู้เรื่องคีย์เวิร์ด (Keyword) แล้วจะสามารถขายสินค้า หรือทำให้เว็บบริษัท ติดอันดับบน Google ได้ ในการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์น็ตเบื้องต้น ให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุถือว่าเป็นพื้นฐานของการทำ SEO ด้วยครับ .....อ่านต่อ

อ่าน "แบบสอบถามออนไลน์ ง่ายและฟรี ด้วย Google Document" : อยากทำแบบสอบถามออนไลน์เป็นครับ: ช่วงเดียวกันกับที่ผมได้ไปซื้อหนังสือจำนวน 8 เล่มที่ร้านหนังสือซีเอ็ด เพื่อเตรียมตัวไปเป็น Guest Speaker ผมได้หนังสือ "แบบสอบถามออนไลน์ ง่ายและฟรี ด้วย Google Document" มาด้วย จ้องจะอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่พักใหญ่ แต่ก็ยังไม่ได้อ่านอยู่ดี จนกระทั่ง พี่เอ๋อ ปรเมศวร์ มินศิริ โทรมาว่า ตอนี้ทาง สสส. มีรณรงค์ให้ประชาชนไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีกัน และมีวัดที่ร่วมกิจกรรมนี้ 200 กว่าวัด พี่เอ๋อ คิดว่า น่าจะมีวัดที่ตกสำรวจอีกพอสมควร น่าจะลองใช้ทีมเทเลเซลล์ ลองโทรสอบถามดู

ปกติถ้าเจองานอย่างนี้ ผมก็ต้องนึกถึงน้องวิทย์ ที่ทำโปรแกรมเทเลเซลล์ให้กับผม ก็นึกถึงจริงๆ นะครับ แต่ช่วงนี้น้องเขาไม่ว่าง .....อ่านต่อ


อ่าน "พรีเซนเทชั่นเซน" : ไอเดียเรียบง่ายในการออกแบบและนำเสนออย่างทรงพลัง : เป็นเพราะว่า ผมมีความจำเป็นต้องเพิ่มความรู้เพื่อจะนำไปใช้งานในการเป็น Guest Speaker ให้กับโรงงาน Michelin Siam ผมจึงไปที่ร้านซีเอ็ด เพื่อไปดูหนังสสือที่เกี่ยวข้อง จนไปพบกับหนังสือ "พรีเซนเทชั่นเซน" จึงตัดสินใจซื้อมาด้วย เพื่ออุดช่องว่างในการทำสไลด์ของผม ที่ดูจะมีแต่เนื้อหา และดูไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่

ผมเคยไปเสนองานโดยใช้สไลด์ power point มาหลายที่มากมาย แล้วก็ทำเยอะมฝากๆ บวกกับผมรู้สึกว่าต้องมีดีไซน์ ยอมรับเลยครับว่า จะไปเสนองานแต่ลที เหนื่อยมากๆ ทุกครั้ง แต่หลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ความคิดเรื่องการนำเสนอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลย .....อ่านต่ออ่าน "เพิ่มพลังสมองด้วย NLP" ตอนที่ 1 : เริ่มศึกษาการจัดการความคิดจากผู้รู้ : หลังจากที่ผมต้องเป็นคนพิการรุนแรงมา 9 ปีเต็ม ผมได้เขียนบทความมากกว่า 500 บทความ มีผู้อ่านมากมายที่ทั้งแสดงความคิดเห็น เขียนตอบขอบคุณมาทางอีเมล์ หรือแม้แต่โทรมาหา จนผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่ที่แน่ๆ คือ"ต้องเกิน 1 คน" แน่นอน เราะผมเคยตั้งใจไว้ว่า "บทความของผม แม้เพียง 1 คนที่เห็นคุณค่า และนำไปเป็นประโยชน์ ก็พอใจแล้ว"


ผมได้มีโอกาสไปเป็นผู้บรรยายบ้าง เป็นวิทยากรรับเชิญบ้าง รวมทั้งได้มีโอกาสจัดงานอบรม สัมมนาเองร่วมกันกับพี่ไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ บ้าง และเมื่อไม่นานมานี้เอง ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณนุช ซึ่งทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่แห่งหนึ่งในชลบุรี ด้วยการรับเชิญเป็น Guest Speaker ....อ่านต่อ


อ่าน "อัจฉริยะสร้างได้" เขียน Blog ตอนที่ 2 : ความคิดเปรียบเทียบ คนพิการ อัจฉริยภาพ : จากตอนที่ 1 ที่ผมเขียนถึงความคิดส่วนตัว สัมพันธ์กับเนื้อหาภายในเล่ม มาต่อกันตอนที่ 2 (จริงๆ เขียนที่เดียว ยาวเลยก็ได้ แต่ถ้าสไตล์ผม จะไม่ให้ยาวมาก) หลังอ่่านหนังสือ "อัจฉริยะสร้างได้" จบแล้ว กับตัวอย่างของตัวแทนอัจฉริยะในด้านต่างๆ ที่เราเห็นในสังคม ที่มีความรู้สึกสัมผัสได้ และถ้าเป็นไปอย่างที่คุณหนูดีจะสื่อสารว่า ทุกคนสามารถพัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพได้ ในด้านที่ถนัด หรือด้านอื่นๆ ผมก็มีความคิดว่า คนพิการ ก็น่าจะเรียกได้ว่า เป็นบุคคลอัจฉริยะ เช่นกัน ผมขอลองเปรียบเทียบเลยละกันนะครับ

จากหน้าที่ 24 อัจฉริยะหลายประการ มีอะไรบ้าง ซึ่งจะมีอยู่ 8 ด้าน ผมขอแสดงความคิดเหนว่า คนพิการน่าจะพอมีพื้นฐาน หรือโดนไฟต์บังคับ ให้เป็นอัจฉริยะด้านการเข้าใจตนเอง ได้นะครับ .....อ่านต่อ

อ่าน "อัจฉริยะสร้างได้" เขียน Blog ตอนที่ 1 : ประโยคโดนใจ ชอบแนวทางการเขียน สไตล์คุณหนูดี : หยิบหนังสือ "อัจฉริยะสร้างได้" ขึ้นมา เห็นปกหน้า ปกหลัง ผมโอเคเลย เข้าใจไอเดียกระจก เปิดจากหน้าปก แปลกๆ แต่ถ้าเปิดจากปกหลัง ก็เข้าใจ และถ้าลองอ่านดูเนื้อหาไปไม่นาน หน้า 40 จะเข้าใจเลยว่า หนังสือเล่มนี้สื่ออะไรบ้าง อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของหนังสือเล่มนี้ ตามความเห็นของผมนะครับ

ตั้งแต่หน้า 26 - 31 ผมชอบมาก ถ้าไม่เข้าข้างตัวเอง ก็รู้สึกว่า ผมใกล้เคียง ถ้าไม่นับรวมเอาความสำเร็จ หรือผิดพลาดมาให้เป็นคะแนน นะครับ เพราะผมชอบทำหลายเรื่องพร้อมๆ กัน เคยมีความคิดว่า คนเราสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ ให้เหมือนกับตอนที่เราเรียนหนังสือ แบ่งเวลาเรียนเหมือนจัดตารางสอน ใน 1 วันเรียนหลายวิชา แต่คงต้องยอมรับว่า อาจไม่ดีทุกวิชา เพราะในชีวิตจริงของคนเรานั้น ไม่ง่ายเหมือนเรียน .....อ่านต่อ


บทนำ : ก่อนเขียน คิดอะไรบ้าง อยากเล่าให้ฟังครับ : มีอยู่วันหนึ่ง ผมได้ดูรายการ VIP ที่กำลังสัมภาษณ์ "ครูแนน" ซึ่งถ้าใครที่รู้จักผมแล้วสังเกตุดูดีๆ ผมกับครูแนนมีเค้าโครงหน้าคล้ายกัน คุณพ่อของครูแนน เป็นน้องชายกับคุณพ่อของผม เราเป็นญาติกัน เพียงแต่ครอบครัวไม่ได้ใกล้ชิดกัน แต่ยังจำกันได้ดี ในอดีต สมัยเด็กๆ บ้านของครอบครัวเราอยู่ใกล้กัน ครอบครัวของครูแนน มีฐานะดี ที่บ้านครูแนน มีหนังสือดีๆ มากมาย อ่านแล้วมีจินตนาการ ผมกับน้องสาวมักจะไปเล่นบ้านครูแนน บ่อยๆ ครูแนน ยินดีให้เราได้อ่าน ได้เล่นของเล่น ทุกอย่าง ดังนั้นผมต้องขอบคุณครูแนน และครอบครัวที่ได้ทำให้ผมมีของเล่นดีๆ มีหนังสือดีๆ ได้อ่านตั้งแต่เด็ก และผมคิดเสมอว่า นั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรักการอ่าน และมีจินตนาการจนถึงทุกวันนี้ .....อ่านต่อบทความที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรกครับ